ΒΑΣΩ ΜΑΡΑΚΑ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

ΒΑΣΩ ΜΑΡΑΚΑ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Η Βάσω Μαράκα υπήρξε Υπεύθυνη Διοικητικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Ο.Ν) για 25 χρόνια. Ασχολείται με Σωματεία Ασθενών (Ασθενείς με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας) από το 2001. Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας Αττικής (ΣΑμΣΚΠ) με έτος ίδρυσης το 2007, ως αντιπρόεδρος (2007-2012) κι έπειτα ως πρόεδρος από το 2014 έως και σήμερα. Ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) με έτος ίδρυσης το 2008. Διετέλεσε αρμοδιότητες Ταμία από το 2010-2014 κι έπειτα πρόεδρος από το 2014 έως και σήμερα.