25 Νοεμβρίου, 2023 σε Άρθρα, Τα νέα της Ένωσης

O Π.Ο.Υ. για το ρόλο των φαρμακείων της κοινότητας στην αντιμετώπιση της πανδημίας

Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε φαρμακεία θα πρέπει να γνωρίζουν πλήρως τα βήματα που οφείλουν να ακολουθήσουν σε περιστατικά ύποπτης συμπτωματολογίας για τη νόσο COVID-19. Αυτή είναι μία από τις κύριες συστάσεις του Π.Ο.Υ. σε μια σειρά νέων τεχνικών κατευθυντήριων γραμμών που συνέταξε ο οργανισμός στην Ευρώπη, κωδικοποιώντας τους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους τα συστήματα υγείας μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στην πανδημία.

Τα φαρμακεία της κοινότητας είναι συχνά οι πρώτες δομές υγείας στην οποίες απευθύνονται τα άτομα με συμπτωματολογία. Η σχέση αυτή με τον ευρύ πληθυσμό μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω για την παροχή συμβουλευτικής και την ενίσχυση των μηνυμάτων σχετικά με την υγιεινή των χεριών και του αναπνευστικού, καθώς και τη φυσική απόσταση.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. είναι σημαντικό οι φαρμακοποιοί να έχουν επικαιροποιημένη γνώση και να διασφαλίζουν υψηλά πρότυπα υγιεινής στις δομές τους. Συνίσταται επίσης η προβολή γραφημάτων και εικόνων που θα εξηγούν με κατανοητό τρόπο τις βέλτιστες πρακτικές πλύσης των χεριών και χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου.

Καθώς δεν υπάρχουν εγκεκριμένες θεραπείες πλήρους ίασης της νόσου COVID-19, τα φαρμακεία οφείλουν να επικεντρωθούν στη συμβουλευτική για τον περιορισμό της διάδοσης ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης του κοινού.

Πρακτικά, τα φαρμακεία ενδέχεται σε πολλές περιπτώσεις να χρειαστεί να παρατείνουν τις ώρες λειτουργίας και να διασφαλίσουν την επάρκεια προσωπικού ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των έκτακτων συνθηκών. Ο Π.Ο.Υ. προτείνει επίσης την κατά περίπτωση εφαρμογή του μέτρου της παράδοσης σκευασμάτων κατ’ οίκον.

Τέλος, ο Οργανισμός τονίζει τη σημασία της επάρκειας αποθεμάτων με κοινά χρησιμοποιούμενα φάρμακα και θεραπείες χρόνιων ασθενειών.