25 Νοεμβρίου, 2023 σε MS, Τα νέα των Μελών

Οι δράσεις της Πανθεσσαλικής Ένωσης Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας

Post placeholder image

ΔΡΑΣΗ 1. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
• ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
• ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
• ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΔΡΑΣΗ 2. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ , ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ,
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
• Ι ) ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
• ΙΙ ) ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΏΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ
Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ , ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• Ι ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ , ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
• ΙΙ ) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΦΥΛΛΑΔΙΑ , ΑΦΙΣΕΣ )
• ΙΙΙ ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
• ΙV ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ , ΦΕΣΤΙΒΑΛ , ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ STANDS

ΔΡΑΣΗ 3. ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ , ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ,ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ (FORUM) , ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ.

ΔΡΑΣΗ 4. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ , ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ , ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΔΡΑΣΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΑΜΣΚΠ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.