Σύνοψη ερευνητικού έργου με θέμα:  «Αξιολόγηση Δωρεάς Αίματος»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ποσοτική διαδικτυακή έρευνα με δείγμα n=300 δωρητών αίματος με πανελλαδική κάλυψη. Η συλλογή δεδομένων διενεργήθηκε μεταξύ 12-17 Ιουλίου 2021. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος σε συνεργασία με το

Μοιρασου