Σύνοψη ερευνητικού έργου με θέμα “Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην πρόσβαση των χρόνιων ασθενών στο υγειονομικό σύστημα”

“Ο αντίκτυπος της πανδημίας στην πρόσβαση των χρόνιων ασθενών στο υγειονομικό σύστημα” Σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας, σε 2.500 χρόνιους

Μοιρασου
Σύνοψη ερευνητικού έργου με θέμα:  «Αξιολόγηση Δωρεάς Αίματος»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ποσοτική διαδικτυακή έρευνα με δείγμα n=300 δωρητών αίματος με πανελλαδική κάλυψη. Η συλλογή δεδομένων διενεργήθηκε μεταξύ 12-17 Ιουλίου 2021. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Η Ένωση Ασθενών Ελλάδος σε συνεργασία με το

Μοιρασου
Σύνοψη ερευνητικού έργου με θέμα το Νοσοκομειακό Φάρμακο

“Αξιολόγηση Χρηματοδότησης Νοσοκομειακού (Προϋπολογισμού) Φαρμάκου και Προτάσεις Εξορθολογισμού τη Δαπάνης στο Ε.Σ.Υ” ΣΚΟΠΟΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός της παρούσας μελέτης, που συμφωνήθηκε-χρηματοδοτήθηκε με-από Ένωση Ασθενών Ελλάδας (ΕΑΕ), είναι η διαμόρφωση

Μοιρασου