25 Νοεμβρίου, 2023 σε Επιόνη, Τα νέα των Μελών

Ολοκλήρωση εκπαιδευτικού προγράμματος για τον οργανισμό ΕΠΙΟΝΗ

Στα τέλη Ιουνίου 2020 ολοκληρώθηκε με επιτυχία το πρόγραμμα Erasmus+ και με τίτλο «Educating Informal Caregivers». Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του σωματείου Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ παρακολούθησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο από τον φορέα ShipCon στην Λεμεσό και εμπλούτισαν τις γνώσεις με την πραγματοποιηση  επισκέψεων εργασίας σε οργανισμούς που υποστηρίζουν οικογενειακούς φροντιστές στην Ιταλία, την Γαλλία και το Βέλγιο.

Με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαικής Ένωσης και την συνεργασία της ελληνικής Εθνικής Μονάδας διαχείρισης του προγράμματος (Ιδρύμα Κρατικών Υποτροφιών) καλύφθηκαν όλα τα έξοδα (δίδακτρα, έξοδα μετακίνησης και διαμονής) που σχετίζονται με την συμμετοχή των μελών στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο: Efficient & Effective Project Management for EU funded Projects και τις επισκέψεις στους οργανισμούς Compagnie des Aidants, ANT, ANS, Eurocarers κ.α.

Η γνώση αρχών διαχείρισης έργων είναι σημαντική για τον οργανισμό ΕΠΙΟΝΗ καθώς αυτή συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση των δράσεων που υλοποιούνται.

Μέσω του προγράμματος δόθηκαν πολλαπλές ευκαιρίες στους συμμετέχοντες του οργανισμού ΕΠΙΟΝΗ:

1) Να αποκτήσουν νέες γνώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διάδοσης των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2) Να προετοιμαστούν για την αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Να κατανοήσουν τη σημασία της παρακολούθησης ενός έργου και την σημασία της αυτοαξιολόγησης

Τα μέλη του σωματείου ΕΠΙΟΝΗ είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν πριν την μετακίνησή τους επι της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Ευρώπη https://ec.europa.eu/epale/el

Οι συμμετέχοντες στις επισκέψεις εργασίας βίωσαν στην πράξη τον τρόπο λειτουργίας αντίστοιχων οργανώσεων στο Παρίσι, την Μπολόνια και τις Βρυξέλλες.

Αυτή η μαθησιακή εμπειρία επέτρεψε στα μέλη του ΔΣ της ΕΠΙΟΝΗ να εξοικειωθούν με προγράμματα υποστήριξης οικογενειακών φροντιστών και να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, καθώς τους δόθηκε η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με εκπροσώπους από άλλους οργανισμούς και ιδρύματα.