25 Νοεμβρίου, 2023 σε Άρθρα, Τα νέα της Ένωσης

Παράταση καταβολής των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία

Παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2021 η καταβολή των συντάξεων αναπηρίας και των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία που χορηγεί ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και όλων εν γένει των επιδομάτων που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, η πιστοποίηση της οποίας πραγματοποιείται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου δέκατου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 84) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 6 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4714/2020 (Α’ 148).

Η απόφαση αυτή δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βρείτε την απόφαση πατώντας ΕΔΩ.