Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας έχει αποστείλει επιστολές, καθώς και έχει συμμετάσχει δια των εκπροσώπων της σε ημερίδες και συνέδρια, μέσω των οποίων πραγματοποίησε παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο.

Επιστολές

Παρεμβάσεις

Ημερομηνία
Περιεχόμενο
Φεβρουάριος 2022
17 Μαΐου 2022
Μάιος 2022
11 Μαΐου 2022
20 Μαΐου 2022
25 Μαΐου 2022
6 Ιουνίου 2022
6 Ιουνίου 2022
7 Ιουνίου 2022
16 Ιουνίου 2022
7 Ιουλίου 2022
22 Ιουλίου 2022
16 Σεπτεμβρίου 2022
22 Σεπτεμβρίου 2022
Οκτώβριος 2022
15 Οκτωβρίου 2022
24 Οκτωβρίου 2022
31 Οκτωβρίου 2022
11 Νοεμβρίου 2022
15 Νοεμβρίου 2022
15- 16 Νοεμβρίου 2022
20 Νοεμβρίου 2022
22 Νοεμβρίου 2022
23 Νοεμβρίου 2022
25 Νοεμβρίου 2022
28 Νοεμβρίου 2022
29 Νοεμβρίου 2022
12 Δεκεμβρίου 2022
13-15 Δεκεμβρίου 2022
23 Ιανουαρίου 2023
26 Ιανουαρίου 2023
31 Ιανουαρίου 2023
9 Φεβρουαρίου 2023
21 Φεβρουαρίου 2023
1 Μαρτίου 2023
7 Μαρτίου 2023
31 Μαρτίου 2023
31 Μαρτίου 2023
18 Απριλίου 2023
3 Μαΐου 2023
13 Μαΐου 2023
14 Ιουνίου 2023
30 Ιουνίου 2023
12 Ιανουαρίου 2024