25 Νοεμβρίου, 2023 σε Άρθρα, Τα νέα της Ένωσης

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές

Post placeholder image

Σε συνέχεια των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 10ης και 11ης Δεκεμβρίου 2020 και της 21ης Ιανουαρίου 2021, τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενέκριναν κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα αποδεικτικά εμβολιασμού για ιατρικούς σκοπούς.

Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην υποστήριξη της διαλειτουργικότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού, δηλαδή στην ομοιομορφία του περιεχομένου των πιστοποιητικών εμβολιασμού και στη θέσπιση ενός ελάχιστου συνόλου δεδομένων για το κάθε πιστοποιητικό.

Ορίζουν επίσης τη βάση ενός πλαισίου εμπιστοσύνης που θα διασφαλίζει τη γνησιότητα και την ακεραιότητα των πιστοποιητικών, ζήτημα για το οποίο θα συνεχιστούν οι εργασίες στο δίκτυο eHealth και για τον περαιτέρω προσδιορισμό των αναγκαίων μέτρων προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός συστήματος που θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο τα έντυπα όσο και τα ψηφιακά μέσα, εξασφαλίζοντας ευελιξία και συμβατότητα με τις υφιστάμενες εθνικές λύσεις, καθώς και αυστηρή προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές προέκυψαν μέσα από συζητήσεις και προβληματισμούς στο δίκτυο eHealth, καθώς και από τις πρώτες διαβουλεύσεις με την επιτροπή υγειονομικής ασφάλειας, τον EMA και τον ΠΟΥ. Οι κατευθυντήριες γραμμές αφορούν κυρίως τον εμβολιασμό κατά της νόσου COVID-19, αλλά ενδέχεται μελλοντικά να χρησιμοποιούνται ως βάση για την απόδειξη του εμβολιαστικού ιστορικού.

Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες εδώ.

Πηγή: ec.europa.eu