Ποιοί Είμαστε

Οι ασθενείς και οι πολίτες ενώνουμε τη φωνή μας

ΕΝΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ενιαία και δυνατή φωνή

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι το τριτοβάθμιο σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα συλλόγων και ομοσπονδιών ασθενών από ολόκληρη την Ελλάδα και όλο το φάσμα των θεραπευτικών κατηγοριών. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2019 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, τη συμμετοχή τους στη χάραξη και αξιολόγηση των πολιτικών που τους αφορούν και τη συμβολή τους στην προαγωγή ενός βιώσιμου και δίκαιου συστήματος υγείας.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι αναγνωρισμένη δια νόμου συνομιλητής της Πολιτείας για ζητήματα που αφορούν τις πολιτικές της υγείας. 

 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

  Διατηρούμε ακέραια την ανεξαρτησία μας από θεσμικούς, πολιτικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

  Απευθύνουμε ανοιχτό και διαρκές κάλεσμα σε όλους τους συλλόγους ασθενών για μία ενιαία και ισχυρή φωνή.

 • ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

  Λειτουργούμε με όρους λογοδοσίας, με διαφανείς και προτυποποιημένες διαδικασίες.

 • ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ

  Αναπτύσσουμε διακριτό και συμπληρωματικό έργο ως προς τους συλλόγους-μέλη μας.

Διεκδικώντας Υγεία για Όλους

Με εφαρμογή πολιτικών που βασίζονται στην επιστημονική τεκμηρίωση

Με δίκαιη και αποδοτική κατανομή και χρήση των πεπερασμένων πόρων

Με τη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πρόληψη

Με σχεδιασμό και υλοποίηση μίας μακρόπνοης στρατηγικής

Με αξιολόγηση των πολιτικών, των υπηρεσιών, των υποδομών και των παρόχων

ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ

Έλλειμμα δημοκρατίας στη υγεία
Οι ασθενείς και οι πολίτες δεν συμμετέχουν ισότιμα στις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας. Η πολιτεία αποφασίζει για εμάς, χωρίς εμάς.
Έλλειψη ενιαίας φωνής των ασθενών
Παρά τα σημαντικά επιτεύγματα των συλλόγων ασθενών, ο δημόσιος λόγος τους ήταν κατακερματισμένος απέναντι στην πολιτεία και επικεντρωνόταν στις επιμέρους θεραπευτικές κατηγορίες.
Μικρότεροι σύλλογοι χωρίς υποστήριξη
Πολλοί μικροί σύλλογοι δεν είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μία κοινή πλατφόρμα μέσα από την οποία θα ακουστεί η φωνή τους και θα ενδυναμωθούν
Περιστασιακές φωνές για τη δημόσια υγεία
Οι δράσεις ευαισθητοποίησης επικεντρώνονταν σε συγκεκριμένες νόσους και σπάνια αφορούσαν ευρύτερα ζητήματα δημόσιας υγείας..

ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Διεκδίκηση ισότιμου ρόλου
Διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση του διακριτού ρόλου των ασθενών στο χώρο της υγείας, με δημοκρατικές διαδικασίες, τεκμηριωμένες προτάσεις και ισχυρές κοινωνικές συμμαχίες.
Ισχυρή ενιαία φωνή
Ενώνουμε τη φωνή μας, ακολουθούμε εσωτερικές διαδικασίες διαβούλευσης με ενισχυμένη πλειοψηφία και διασφαλίζουμε τη συμμετοχή όλων των θεραπευτικών κατηγοριών.
Φάρος γνώσης και ενδυνάμωσης
Δίνουμε προτεραιότητά στην ενδυνάμωση των συλλόγων ασθενών, στην εθνική και διεθνή δικτύωσή τους και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπροσώπων τους, για αποτελεσματική συνηγορία.
Η πρόληψη και η δημόσια υγεία στο επίκεντρο
Υπηρετούμε την υγεία αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης, της αγωγής και της προαγωγής υγείας και όχι αποκλειστικά της θεραπείας.

ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο δράσεις και ο αντίκτυπός μας σε έξι άξονες

Θεσμικός και Ισότιμος Ρόλος
Διεκδικούμε τη θεσμική αναγνώριση του ισότιμου ρόλου των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης, υλοποίησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών υγείας
Προάσπιση Δικαιωμάτων
Υπηρετούμε το θεμελιώδες δικαίωμα του κάθε πολίτη στην υγεία και στην πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.
Τεκμηριωμένες Προτάσεις
Διαβουλευόμαστε και υποβάλλουμε δημόσια θέσει και προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο χώρο της υγείας στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης.
Προαγωγή της Συνεργασίας
Δημιουργούμε το ζωτικό χώρο για το συντονισμό και την εμβάθυνση της συνεργασίας των συλλόγων ασθενών σε όλη την Ελλάδα.
Ενδυνάμωση
Προάγουμε την εγγραμματοσύνη υγείας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης των ιατρικών πληροφοριών.
Ευαισθητοποίηση
Εργαζόμαστε για την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που σχετίζονται με την ατομική και τη δημόσια υγεία.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Πάνω από 70 σύλλογοι ασθενών από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

είναι ο κάθε ένας απο εμάς που θέλει να υποστηριξει το όραμα μας

Μια βασική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων της Ένωσης είναι η χορηγίες και οι δωρεές από επιχειρήσεις και ιδρύματα. Μπορείτε να δείτε τους υποστηρικτές των έργων μας εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε μία δωρεά στην Ένωση συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή μας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς με IBAN : GR29 0172 0760 0050 7609 7721 691 και δικαιούχο την Ένωση Ασθενών Ελλάδας. Μην ξεχάσετε να μας στείλετε τα στοιχεία σας και το παραστατικό κατάθεσης στο e- mail μας, ώστε να σας αποστείλουμε την απόδειξη.

Η ετήσια συνδρομή των συλλόγων-μελών μας προβλέπεται στο Καταστατικό μας, ωστόσο στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας βρίσκεται η στόχευση να συμβάλει η Ένωση στη βιωσιμότητα των συλλόγων της με δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και όχι το αντίστροφο.

Ήδη από τα πρώτα βήματα της, η Ένωση αποσκοπεί στην αξιοποίηση ευκαιριών χρηματοδότησης από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους περιφερειακούς και διεθνείς πόρους.