25 Νοεμβρίου, 2023 σε PATIENTS HUB NETWORKING|Τα νέα της Ένωσης, Ανακοινώσεις

Συμμετοχή σε Δράση Ενημέρωσης Κοινού & Ασθενών του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εκπροσωπήθηκε από το Νομικό της Σύμβουλο κ. Αναστάσιο Σαμουηλίδη στην πρώτη Δράση ενημέρωσης Κοινού & Ασθενών, του Γραφείου Ασθενών της ΕΟΕ, με θέμα  «Αντιμετωπίζουμε τον Ουρολογικό Καρκίνο», υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Παρατίθεται απόσπασμα του χαιρετισμού

Εκ μέρους του Προέδρου κου Νίκου Δέδε, που δυστυχώς στάθηκε αδύνατον να παρευρεθεί, και εκ μέρους της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία και το Γραφείο Ασθενών για την πρόσκληση και να συγχαρούμε με τη σειρά μας για την πρωτοβουλία αυτής της διοργάνωσης.

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας που στα 3 χρόνια από την ίδρυση της αριθμεί ήδη 70 μέλη συλλόγους ασθενών απ΄ όλη την Ελλάδα και απ όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες.

Όραμα όλων μας είναι να συμβάλουμε στην υιοθέτηση πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, όπου ο ασθενής θα βρίσκεται πραγματικά στο επίκεντρο, αλλά και στη δημιουργία ενός συστήματος υγείας που θα προσφέρει ισότιμα στον κάθε πολίτη ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και νέες τεχνολογίες.

Η βελτίωση των δεξιοτήτων των ασθενών, των πολιτών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας θα πρέπει να επιτυγχάνεται διαμέσου ενός συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού και σε ένα υγειονομικό περιβάλλον προσανατολισμένο στο χρήστη των υπηρεσιών του. Η δημιουργία του Γραφείου Ασθενών της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, και ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει τόσο εργαλείο για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στο χώρο της υγείας όσο πρότυπο καλής πρακτικής και για άλλες επιστημονικές εταιρείες μέσω της ουσιαστικής και αμφίπλευρης συνεργασίας με τους αντίστοιχους συλλόγους και ομοσπονδίες ασθενών.

Όλοι μας εδώ έχουμε αντίληψη των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο ασθενής με καρκίνο στην Ελλάδα στη διαδρομή του. Απαιτείται πολλή δουλειά από όλους τους εταίρους και ιδίως από την πολιτεία για την αντιμετώπιση τους. Η σύμπλευση της ιατρικής κοινότητας και της κοινότητας των ασθενών, όμως, θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Είμαστε βέβαιοι, πως το μέλλον θα φέρει ακόμα πιο ελπιδοφόρα μηνύματα για το κίνημα και τη φωνή των ασθενών, σε ένα μονοπάτι που χαράσσεται μονάχα μέσα από κοινούς άξονες συνεργασίας.

Σας ευχαριστώ !

Η συζήτηση, την οποία συντόνισαν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της ΕΟΕ, εστιάστηκε στην πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση, στην έγκυρη ενημέρωση του ασθενούς την εποχή του διαδικτύου, καθώς και στις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ασθένειας του ουρολογικού καρκίνου.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου ( ΕΛΛ.Ο.Κ) και . Κ.Ε.Φ.Ι  (Σύλλογος Καρκινοπαθών Εθελοντών Φίλων Ιατρών ) με αναφορά σε προσωπικές εμπειρίες μελών τους στην αντιμετώπιση του καρκίνου.