25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις|Τα νέα της Ένωσης, Συναντήσεις, Τα νέα της Ένωσης

Συνάντηση εργασίας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με το PhRMA Innovation Forum

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με αντιπροσωπεία του PhRMA Innovation Forum, του συνδέσμου 26 φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας και ανάπτυξης.

Στη διαδικτυακή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, οι δύο πλευρές επικεντρώθηκαν σε ζητήματα που σχετίζονται με την πρόσβαση των ασθενών σε νέες τεχνολογίες και καινοτόμα φάρμακα και ευρύτερα με τη βιωσιμότητα του υγειονομικού συστήματος και τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότερη λειτουργία του.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις προτάσεις του PIF, οι οποίες έχουν υποβληθεί προς διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά και επιστημονικούς και κοινωνικούς εταίρους. Η δέσμη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα σταθερό σύστημα τιμολόγησης και αποζημίωσης, την επιτάχυνση των διαδικασιών HTA και διαπραγμάτευσης, την ενδυνάμωση της κλινικής και βιοϊατρικής έρευνας και τον περιορισμό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η Ένωση επισήμανε την ανάγκη χάραξης και εφαρμογής ενός μείγματος φαρμακευτικής πολιτικής που θα διασφαλίζει έγκαιρα την πρόσβαση του ασθενή και του πολίτη σε καινοτόμες τεχνολογίες. Η στρατηγική οφείλει να αναπτύσσεται ταυτόχρονα με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας οι οποίες περιλαμβάνουν τον περιορισμό της ιδιωτικής φαρμακευτικής δαπάνης που πιέζει τα νοικοκυριά, την πλήρη λειτουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, την επίσπευση της ανάπτυξης των μητρώων ασθενών, την αυστηρή τήρηση των θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλλων, την επέκταση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία, την προσέλκυση κλινικών μελετών και την επένδυση στην πρόληψη και τη δημόσια υγεία.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη βούληση ανάπτυξης ενός σταθερού διαύλου συνεργασίας και αλληλοτροφοδότησης και αναγνώρισαν την επιτακτικότητα και προστιθέμενη αξία της θεσμικής συμμετοχής των εκπροσώπων των ασθενών σε όλες τις διαδικασίες χάραξης πολιτικής, τόσο στον τομέα του φαρμάκου, όσο και ευρύτερα στην υγεία.