Συνδρομές Μελών

Η ετήσια συνδρομή των συλλόγων-μελών μας προβλέπεται στο Καταστατικό μας, ωστόσο στο επίκεντρο όλων των πρωτοβουλιών μας βρίσκεται η στόχευση να συμβάλει η Ένωση στη βιωσιμότητα των συλλόγων της με δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και όχι το αντίστροφο.