25 Νοεμβρίου, 2023 σε Συναντήσεις, Τα νέα της Ένωσης

Συνεργασία Ένωσης Ασθενών Ελλάδας και Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής (ΕΛ.Ε.Φ.Ι.) πραγματοποίησαν συνάντηση, στην οποία συζητήθηκαν οι άξονες συνεργασίας των δύο φορέων.

Η εκπαίδευση των ασθενών για ζητήματα που σχετίζονται με το φάρμακο, η πρόσβαση σε επαρκείς και κατανοητές πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες, η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, η κίτρινη κάρτα και οι φαρμακοεπαγρύπνηση αποτέλεσαν τα κύρια θέματα της ατζέντας και συνιστούν τις ευκαιρίες κοινών δράσεων.

Τόσο η Πρόεδρος της Ένωσης Κατερίνα Κουτσογιάννη, όσο και η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Βαρβάρα Μπαρούτσου, επισήμαναν την ανάγκη πιο στενής συνεργασίας του κράτους, της επιστημονικής κοινότητας και των εκπροσώπων των ασθενών με στόχο την απάντηση στη διαχρονική, αλλά και απόλυτα επίκαιρη πρόκληση της προαγωγής της εγγραμματοσύνης υγείας και της εμπιστοσύνης των πολιτών στην έρευνα.