25 Νοεμβρίου, 2023 σε Τα νέα της Ένωσης

Συνεργασία της Ένωσης με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ) και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επιβεβαίωσαν την κοινή στρατηγική για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας τους με την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις για την έρευνα και την καινοτομία ευνοούν και ενθαρρύνουν ευρύτερες συνέργειες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η μέχρι τώρα συνεργασία του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ με την Ένωση έχει δείξει ότι η ανάληψη κοινών ερευνητικών και άλλων πρωτοβουλιών μπορεί και έχει θετικά αποτελέσματα και αναπτυξιακές ευκαιρίες προς όφελος αμφοτέρων, αλλά και ευρύτερα του υγειονομικού τομέα και της κοινωνίας.

Στο παραπάνω πλαίσιο, το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο πλευρές αποσκοπεί στην εκπόνηση κοινών δράσεων, όπως η προαγωγή της επιστημονικής τεκμηρίωσης, η συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση δεδομένων ερευνητικών έργων στο πεδίο της υγείας και η διαβούλευση, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων πολιτικής.

Οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος του ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ και της Ένωσης αφορούν στα παρακάτω πεδία:

  • Διαχείριση δεδομένων υγείας, εστιάζοντας στις ανάγκες των ασθενών τόσο από την οπτική της νομικής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων τους, όσο και από τη σκοπιά της βιοηθικής.
  • Σχεδίαση λύσεων Ηλεκτρονικής Υγείας (eHealth) και ένταξή τους στην καθημερινότητα των ασθενών.
  • Διερεύνηση θεμάτων υποστήριξης των ασθενών στη διαχείριση του νοσήματός τους.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου, η Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Κατερίνα Κουτσογιάννη σημείωσε ότι «η κοινή φωνή των ασθενών για τις σύγχρονες προκλήσεις υγείας ισχυροποιείται σε εμβέλεια και αξιοπιστία, όταν βασίζεται στην επιστημονική τεκμηρίωση και την έρευνα. Η συνεργασία μας το ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ αποτελεί μία έμπρακτη έκφανση αυτής της στρατηγικής μας». Από την πλευρά του ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών Κώστας Σταματόπουλος δήλωσε «η συνεργασία των ερευνητών με τους ασθενείς και τους φροντιστές τους είναι προϋπόθεση για την ανεύρεση καινοτόμων, αποτελεσματικών λύσεων σε σύνθετα ζητήματα δημόσιας υγείας, όπως επίσης και ουσιαστικό μέσο για το μετασχηματισμό της ιατροκοινωνικής μέριμνας προς πιο ολιστικές προσεγγίσεις».