25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Σύσκεψη εργασίας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας με τον Γεν. Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους πραγματοποίησε η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη για άμεσα μέτρα εν μέσω της πανδημίας, αλλά και για μία ριζική αναδιάρθρωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας, η οποία οφείλει μετά από πολυετείς αναβολές και σπασμωδικές προσπάθειες να γίνει με όρους επιστημονικής τεκμηρίωσης και με στόχευση στην ισότιμη πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα. Αναφορικά με τη συμβολή του συστήματος Π.Φ.Υ. στην αναχαίτιση της πανδημίας, η Ένωση υπέβαλε στον Γεν. Γραμματέα μία δέσμη άμεσα εφαρμόσιμων προτάσεων στους εξής άξονες: 1) Ιχνηλάτηση, 2) Επιδημιολογική επιτήρηση, 3) Υποστήριξη ευάλωτων πληθυσμών, 4) Επικοινωνία δημόσιας υγείας και 5) Διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Οι προτάσεις εξειδικεύονται ως ακολούθως:

  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση του rapid test για COVID-19 από συμβεβλημένους με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιατρούς και αποζημίωση μέσω Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και άμεσος διαγνωστικός έλεγχος των περιπτώσεων με ήπια συμπτώματα με rapid test ή και μοριακό από όλες τις δομές Π.Φ.Υ. σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
  • Παροχή δυνατότητας φροντίδας στο σπίτι σε διαγνωσμένους ασθενείς με ήπια συμπτώματα.
  • Ανάπτυξη ενός πλέγματος δράσεων υποστήριξης των ευπαθών ομάδων και κυρίως ατόμων πολλαπλής ευαλωτότητας όπως χρόνιοι ασθενείς που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την τοπική αυτοδιοίκηση.
  • Διεύρυνση της Επιτροπής COVID-19 και μετατροπή της σε μία διεπιστημονική και διατομεακή ομάδα, με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών.
  • Διενέργεια επαναλαμβανόμενων οροεπιδημιολογικών μελετών σε επιλεγμένες ομάδες πληθυσμού στρωματοποιημένων ως προς γεωγραφικά, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά.
  • Αναπροσαρμογή του μητρώου COVID προκειμένου να καταστεί στην πράξη πιο λειτουργικό, καθώς σε αυτή τη φάση δεν εισάγονται συχνά επιπρόσθετα δεδομένα πέρα από την αρχική διάγνωση.

Από την πλευρά του ο κ. Θεμιστοκλέους ενημέρωσε την αντιπροσωπεία της Ένωσης σχετικά με το σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την πρωτοβάθμια φροντίδα, ο οποίος περιλαμβάνει τη διενέργεια ογκολογικών και άλλων εξειδικευμένων θεραπειών σε κέντρα υγείας, καθώς και τη λειτουργία μονάδων αιμοκάθαρσης σε υγειονομικές μονάδες Π.Φ.Υ. ιδίως της νησιωτικής χώρας.

Αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας, o Γεν. Γραμματέας δεσμεύθηκε για τη διεύρυνση των κέντρων υγείας που διενεργούν εξετάσεις για COVID-19 τις επόμενες εβδομάδες και για τη συστηματική και ευρεία αξιοποίηση της τηλεϊατρικής στη φροντίδα των ασθενών. Τέλος, συμφώνησε με την πρόταση της Ένωσης για την ανάπτυξη κοινών δράσεων με το Υπουργείο, με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών αναφορικά με τον εμβολιασμό για το νέο κορωνοϊό και εγγυήθηκε ότι η συνομοσπονδία των ασθενών θα κληθεί να συμμετέχει και να συμβάλει στο έργο των επιτροπών  της Γενικής Γραμματείας, ως ισότιμος συνομιλητής και η γέφυρα της Πολιτείας με τους χρόνιους ασθενείς και την κοινωνία.

Η αντιπροσωπεία της Ένωσης υπέβαλε στον κ. Θεμιστοκλέους αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις και τις προτάσεις των 50 συλλόγων-μελών της για την αναβάθμιση της Π.Φ.Υ. στην Ελλάδα και την αντιμετώπιση διαχρονικών προκλήσεων που ταλαιπωρούν τους ασθενείς και δυσχεραίνουν την πρόσβασή τους στο υγειονομικό σύστημα.