Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες υποβολής ατομικών αιτημάτων στον ΕΟΠΥΥ, μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας

Στο πλαίσιο της ταχύτερης, χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις εξυπηρέτησης των πολιτών, ο ΕΟΠΠΥ παρέχει νέες και ποιοτικότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Συγκεκριμένα παρέχονται εφεξής οι ακόλουθες ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Μέσω του συνδέσμου eopyy.gov.gr

Μοιρασου