25 Νοεμβρίου, 2023 σε ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος, Τα νέα των Μελών

Θετική Φωνή: Έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας για την κατάσταση στις Μονάδες Λοιμώξεων

Τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020, η Ελληνική Εταιρία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή» πραγματοποίησαν έκτακτη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια, με αφορμή τις πολύ πιεστικές συνθήκες στις Μονάδες Λοιμώξεων.

Οι λοιμωξιολόγοι και οι νοσηλευτές των μονάδων καλούνται να αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση το χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης και υπερφόρτωσης των Μονάδων Λοιμώξεων, όπου παρακολουθούνται οι ασθενείς που ζουν με HIV. Συγχρόνως το ίδιο προσωπικό καλείται να στηρίξει τις μονάδες Covid-19 και τη νοσηλεία αυτών των ασθενών, τους ασθενείς των παθολογικών κλινικών που ανήκουν και τις προκλήσεις λοιμωξιολογίας στο υπόλοιπο νοσοκομείο. Ιδιαίτερα, η απασχόληση με τους ασθενείς με Covid-19, είχε σαν συνέπεια τη μείωση των νέων διαγνώσεων HIV λοίμωξης, την πλημμελή παρακολούθηση των συννοσηροτήτων των ατόμων με HIV και σε μικρότερο βαθμό τη χορήγηση θεραπείας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α., κ. Μάριος Λαζανάς έθεσε στον Υπουργό τους προβληματισμούς του σχετικά με τις πολλαπλές αποσπάσεις και μετακινήσεις ιατρών από τις Μονάδες Λοιμώξεων, οι οποίες επίτειναν τα ανωτέρω προβλήματα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της «Θετικής Φωνής», κ. Νίκος Δέδες, επεσήμανε την αύξηση των νέων διαγνώσεων σε αλλοδαπούς και σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, όπως προκύπτει από αδημοσίευτα -μέχρι στιγμής- στοιχεία των προγραμμάτων «Αλέξανδρος» και «Αριστοτέλης».

Τα συγκεκριμένα προγράμματα στοχεύουν στον περιορισμό της μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων αλλά και στην αύξηση της διάγνωσης και της διασύνδεσης, στη φροντίδα και στη θεραπεία. Αφού ενημερώθηκε ο Υπουργός Υγείας για τα αιτήματα και τις προτάσεις της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της Θετικής Φωνής, συμφώνησε πως ένα μέρος των προβλημάτων που δυσκολεύουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις μονάδες, οφείλεται στην πανδημία και στη νέα πραγματικότητα, με την οποία όλοι έρχονται αντιμέτωποι. Διαβεβαίωσε όμως, πως θα διερευνήσει την κατάσταση στις μονάδες και θα επιληφθεί του θέματος σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Υγείας και πλέον αρμόδιο για τα θέματα φροντίδας υγείας, κ. Βασίλη Κοντοζαμάνη, τον Γενικό Γραμματέα της Δημόσιας Υγείας, κ. Παναγιώτη Πρεζεράκο και βεβαίως τον Ε.Ο.Δ.Υ. που έχει επιτελικό ρόλο (εξετάσεις, στελέχωση κ.λπ.) στην αντιμετώπιση του HIV.

Η Ε.Ε.Μ.Α.Α. και η Θετική Φωνή καλούν το Υπουργείο Υγείας να διευθετήσει άμεσα, ένα χρόνιο ζήτημα που παρά τις συνεχείς οχλήσεις, συνεχίζει να δυσχεραίνει τόσο το έργο του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, όσο και τους ίδιους τους ασθενείς.