25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Το μήνυμα της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας για την Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών

Με αφορμή την 20η Μαΐου – Παγκόσμια Ημέρα Κλινικών Μελετών, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους θεσμικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς εταίρους για την από κοινού χάραξη και υλοποίηση ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού που θα προάγει την κλινική έρευνα στην Ελλάδα και θα αντιμετωπίσει παθογένειες πολλών ετών.

Οι κλινικές μελέτες αποτελούν μοχλό καινοτομίας και συμβάλουν στην περαιτέρω κατάρτιση του επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού της χώρας. Οι συμμετέχοντες ασθενείς απολαμβάνουν ταχεία πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες με δωρεάν και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, εξασφαλίζουν χωρίς κόστος τη φαρμακευτική τους αγωγή, καθώς και εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα. Σε αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση για τον ίδιο τον ασθενή ή το ασφαλιστικό ταμείο. Επιπρόσθετα, υπό το πρίσμα της εθνικής οικονομίας, προσελκύονται νέες επενδύσεις και διεθνή κεφάλαια και ενισχύονται η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα.

Ως μέλος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας του Ε.Ο.Φ. για τις κλινικές μελέτες, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας έχει υποβάλει δημόσια τις προτάσεις της και δηλώνει παρούσα στο διάλογο για την επόμενη ημέρα, στους παρακάτω άξονες:

  • Παρά την κατάργηση της έγκρισης των Επιστημονικών Επιτροπών των νοσοκομείων, απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση των χρόνων και απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης σε όλα τα στάδια μετά τον Ε.Ο.Φ. και την Ε.Ε.Δ. (υπογραφή της σύμβασης από τα νοσοκομεία, πρόσληψη συμμετεχόντων).
  • Λογοδοσία για περιπτώσεις παρακώλησης της διαδικασίας έγκρισης ή της διεξαγωγής τους (μη σύγκληση του Δ.Σ. του νοσοκομείου, διοικητικές αποφάσεις που δυσχεραίνουν τις διαδικασίες, αδιαφορία ή άρνηση της διοίκησης για την κλινική έρευνα).
  • Συμμετοχή των ασθενών στο σχεδιασμό των κλινικών μελετών από τα πρώτα στάδια, όπως γίνεται σε πολλές χώρες στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ κ.λπ.
  • Διασφάλιση της διαφάνειας των αποτελεσμάτων και της πρόσβασης των ασθενών στη θεραπεία μετά το τέλος της έρευνας.
  • Αυστηρή τήρηση του ιατρικού απορρήτου και διαφύλαξη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων.
  • Διασφάλιση της εύκολης και με κατανοητό τρόπο πρόσβασης των ασθενών σε πληροφορίες για τις κλινικές μελέτες και τα δικαιώματά τους

H χώρα μας έχει τις απαιτούμενες βάσεις για να πραγματοποιήσει το άλμα και να βρεθεί στο επίκεντρο των κλινικών μελετών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Διαθέτει εξαιρετικό επίπεδο τεχνογνωσίας και εγκαταστάσεων, μεγάλο αριθμό διαγνωστικών κέντρων και άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό στα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Η πολιτική βούληση  και η συνεργασία όλων των εταίρων συνιστούν τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση αυτών των συγκριτικών πλεονεκτημάτων προς όφελος της υγείας των πολιτών.