25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.Ε.Φ.Ι. και Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας προέβησαν σε συνυπογραφή Μνημονίου συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βούληση των δύο πλευρών να συστηματοποιήσουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με γνώμονα την προαγωγή και ανάπτυξη των επιστημονικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την κλινική έρευνα, την ανάπτυξη των φαρμάκων και άλλων ζητημάτων υγείας.

Η ανάπτυξη κοινών δράσεων περιλαμβάνει ενδεικτικά την υλοποίηση εκστρατειών ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις κλινικές μελέτες και την πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την ενδυνάμωση και υπεύθυνη ενημέρωση των ασθενών, τη συνεργασία και την αλληλοτροφοδότηση στο πεδίο της συνηγορίας και της προάσπισης των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, καθώς και τη διοργάνωση δημόσιων και επιστημονικών εκδηλώσεων, για την προαγωγή των σκοπών των δύο φορέων.

Κατά την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. Βαρβάρα Μπαρούτσου επισήμανε ότι «Η τιμητική συνεργασία μας με την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, ως εθνική συνομοσπονδία ενώσεων ασθενών στην χώρα, εστιάζει στην ανάπτυξη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο την συνεχιζόμενη εκπαίδευση ,υποστήριξη και αλληλεπίδραση για την εξασφάλιση καλύτερων εκβάσεων υγείας για τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα ,σε μια απαιτητική περίοδο αλματώδους εξέλιξης της ιατρικής επιστήμης, της κλινικής έρευνας ,των νέων τεχνολογιών υγείας και των υγειονομικών- κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της τρέχουσας πανδημίας».

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας δήλωσε «Οι σημερινές κοινωνικές και υγειονομικές συνθήκες απαιτούν αυξημένο αίσθημα ευθύνης και υπευθυνότητας. Για την Ένωση Ασθενών Ελλάδας η στενή συνεργασία με έναν αξιόπιστο και διαχρονικά καταξιωμένο φορέα, όπως η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Ιατρικής, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει για επιστημονικά τεκμηριωμένη και υπεύθυνη δράση, πάντοτε σε όφελος των χρόνιων ασθενών.»