25 Νοεμβρίου, 2023 σε Ανακοινώσεις, Τα νέα της Ένωσης

Υποβολή βιογραφικών για την πλήρωση της θέσης εργασίας Public Affairs Manager στην Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, αναζητά ένα έμπειρο στέλεχος για τη θέση εργασίας “Public Affairs Manager”.

Με έδρα την Αθήνα, η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών απαριθμεί πάνω από 50 μέλη από ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών και όλη την επικράτεια και δραστηριοποιείται στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, στην ισότιμη συμμετοχή των ασθενών στη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών που τους αφορούν και στη συμβολή των πολιτών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια θα αναλάβει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

  • Ανάπτυξη και διαχείριση σχέσεων συνεργασίας με κυβερνητικούς, κοινοβουλευτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς εταίρους, για την προώθηση των θέσεων και προτάσεων πολιτικής της Ένωσης και για τη διερεύνηση και υλοποίηση συνεργειών.
  • Οικοδόμηση στρατηγικής επικοινωνίας με τα Μ.Μ.Ε. με στόχο την προώθηση της ατζέντας διεκδικήσεων της Ένωσης.
  • Συνεργασία με τις Ομάδες Εργασίας της Ένωσης για την παραγωγή και την εκπόνηση θέσεων & προτάσεων στα επιμέρους πεδία των Πολιτικών Υγείας (δικαιώματα των ασθενών, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, νοσοκομειακό περιβάλλον, φαρμακευτική πολιτική, δημόσια υγεία κ.λπ.).
  • Σύνταξη δελτίων τύπου και εκπροσώπηση της Ένωσης σε δημόσιες συζητήσεις, εκδηλώσεις, επιστημονικά και μη φόρα και συνέδρια.
  • Παρουσίαση προτάσεων και έργων της Ένωσης σε υποψήφιους χρηματοδότες & συμμετοχή στην υλοποίηση των υπό υλοποίηση προγραμμάτων

Αναζητούμε μια δυναμική προσωπικότητα με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού και:

  • Πτυχίο Ανθρωπιστικών/Πολιτικών/Κοινωνικών Επιστημών ή σε σχετικό τομέα, Μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή τις Πολιτικές Υγείας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
  • Τουλάχιστον 3 έτη αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο του Public Affairs που να αφορά τον τομέα της Υγείας
  • Προηγούμενη Επαγγελματική εμπειρία στο πεδίο της εκπροσώπησης των ασθενών θα συνεκτιμηθεί
  • Αποδεδειγμένες δεξιότητες και γνώσεις παραγωγής προτάσεων πολιτικής και εκθέσεων για την Υγεία, για δημόσια διαβούλευση.
  • Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών σε προφορικό και γραπτό επίπεδο.

Ιδανικό προφίλ υποψηφίου:

Ο ρόλος του Public Affairs Manager απαιτεί τόσο το επιστημονικό, όσο και το επαγγελματικό υπόβαθρο για την συμμετοχή στην χάραξη πολιτικών παρεμβάσεων για την υγεία. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα αναλυτικά εργαλεία, τις γνώσεις και τις δεξιότητες προκειμένου να εντοπίζει, να κατανοεί και να επεξεργάζεται προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και για την προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υγειονομικών υπηρεσιών.

Τι προσφέρει η Ένωση:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως των προσόντων σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας, δυνατότητα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.

Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω κριτήρια θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω της εταιρείας Career In Progress, η οποία έχει αναλάβει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ