Ιδιωτικές Εταιρείες

Abbvie

Affidea

AMGEN

Astellas

Astrazeneca

Bayer

Boehringer Ingelheim

Bristol Myers Squibb

Chiesi

CORONIS

ΔΕΗ

ELPEN

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ

GE Healthcare

Genesis Pharma

Gilead

gnomon

GSK

INTEGRIS

Interamerican

IPSEN

Janssen

LEO pharma

Lilly

Medtronic

MSD

Novartis

novo nordisk

Pfizer

Pierre Fabre

Roche

Sanofi

Servier

Takeda

ucb

ΒΙΑΝΕΞ

Viatris

WinMedica

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.