Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσιάζει τα αποτελέσματα πρόσφατων ερευνητικών της προσπαθειών, προσφέροντας νέες εισηγήσεις και δεδομένα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρόνια ασθενών. Με αυτές τις έρευνες, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επιδιώκει να συνεχίσει την πρωτοποριακή της πορεία προς την ενίσχυση της υγείας και της πρόνοιας για όλους τους χρόνια ασθενείς.